Övriga farliga verksamheter

Farliga verksamheter är verksamheter som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka. En sådan bedömning kan exempelvis göras om en verksamhet hanterar stora mänger med farliga ämnen. Farliga verksamheter som hanterar särskilt stora mängder farliga ämnen omfattas av Sevesolagstiftningen och kallas ofta för Sevesoverksamheter.

På denna sida beskrivs de farliga verksamheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner som inte omfattas av Sevesolagstiftningen, varför vi valt att kalla denna sida för "Övriga farliga verksamheter".

Inom Varbergs och Falkenbergs kommuner finns totalt fem farliga verksamheter som inte omfattas av Sevesolagstiftningen. Verksamheternas namn och vart de är geografiskt placerade kan du se på numreringarna på kartan nedan.
SIA och Slöinge Fryslager AB (14)
Torsåsen Fågelprodukter AB (15)
Varbergs flygplats (16)
Yngeredsfors kraftverksdamm (17)
Ätrafors kraftverksdamm (18)

Du kan läsa mer om verksamheterna samt om varning och hur allmänhet ska agera i Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Senast publicerad:

Vilka Sevesoverksamheter och farliga verksamheter finns det?

Kommunal plan för
räddningsinsats

Här kan du ta del av Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Information till allmänheten

Här samlar vi information till alla som bor, vistas eller har verksamhet som kan bli påverkade om det sker en allvarlig olycka av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Ägare eller utövare?

Här finns information till dig som ägare eller verksamhetsutövare av farlig verksamhet eller Sevesoverksamheter gällande ansvar och skyldigheter.

Senast publicerad: