Sevesoverksamheter lägre kravnivå

Farliga verksamheter som hanterar särskilt stora mängder farliga ämnen omfattas av Sevesolagstiftningen och kallas därför ofta Sevesoverksamheter. Sevesoverksamheter delas in i två olika kravnivåer, kravnivå lägre och kravnivå högre. Det som avgör vilken av kravnivåerna en verksamhet tillhör är vilket typ av farliga ärmen och vilken mängd som hanteras.

Inom Varbergs och Falkenbergs kommuner finns totalt tio Sevesoverksamheter lägre kravnivå. Verksamheternas namn och vart de är geografiskt placerade kan du se på numreringarna på kartan nedan.
Vulcan Europe AB (4)
Falkenbergs Terminal AB (5)
Lahalls Kraftverk (6)
Kularp bergtäkt (7)
Obbhults bergtäkt (8)
Hjärtereds bergtäkt (9)
Stavsjös bergtäkt (10)
Ljungby Prästgård bergtäkt (11)
Valinge bergtäkt (12)
Järlövs bergtäkt (Br. Larssons Grustag AB) (13)

Du kan läsa mer om verksamheterna samt om varning och hur allmänhet ska agera i Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Senast publicerad:

Vilka Sevesoverksamheter och farliga verksamheter finns det?

Kommunal plan för
räddningsinsats

Här kan du ta del av Kommunal plan för räddningsinsats. Pdf, 771.8 kB.

Information till allmänheten

Här samlar vi information till alla som bor, vistas eller har verksamhet som kan bli påverkade om det sker en allvarlig olycka av en så kallad farlig verksamhet eller Sevesoverksamhet.

Ägare eller utövare?

Här finns information till dig som ägare eller verksamhetsutövare av farlig verksamhet eller Sevesoverksamheter gällande ansvar och skyldigheter.

Senast publicerad: