Frivillig insatsperson

Frivillig insatsperson är en metod för att öka tryggheten på olika orter. Det är allmänheten och de boende själva som utgör de Frivilliga insatspersonerna. Precis som namnet antyder är det helt frivilligt, det finns inga krav eller skyldigheter däremot möjligheter! Möjligheten att hjälpa sina medmänniskor och bidra till en ökad trygghet där man bor.

Räddningstjänsten Väst har verksamhet på tio orter i Varbergs och Falkenbergs kommuner. På landsbygden utanför dessa orter tar det längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka.

Räddningstjänsten Väst har som mål att minska tiden från det att en oönskad händelse inträffar tills att den drabbade får hjälp. Den första direkta hjälpen behöver inte komma från samhällets organiserade hjälpresurser utan det viktiga är att det är någon som gör något snabbt, exempelvis en privatperson - det kan vara du. För att öka tryggheten även på andra orter stödjer därför Räddningstjänsten Väst människor på landsbygden med att ha en egen förstärkt förmåga för en första insats vid en oönskad händelse. Vi kallar detta för Frivillig insatsperson.

För att uppnå största nytta så väljs de byar eller orter ut där det tar längst tid för räddningsstyrkorna att komma fram, samtidigt som det måste finnas ett rimligt urval av människor att delta.

 

Frivillig insatsperson i Glommen, Dagsås, Sibbarp, Älvsered, Slöinge, Karl Gustav och Okome

Räddningstjänsten Väst har startat upp Frivillig insatsperson, för att öka tryggheten på orterna. Detta innebär att du som boende i Glommen, Dagsås, Sibbarp, Älvsered, Slöinge, Karl Gustav eller Okome ska vara beredd på att det intitialt kan komma hjälp från allmänheten när du larmar 112.

De Frivilliga insatspersonerna, Fip, har fått en utbildning av räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera i rollen som Fip när en olycka inträffar på orten. Utbildningen består av fyra block som är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.

SMS

De frivilliga insatspersonerna får information via SMS då en olycka inträffat i deras närhet. Informationen innehåller en beskrivning om vad som har hänt och var det har inträffat. Personerna kan då välja att ta sig till olycksplatsen och fungerar som frivilliga insatspersoner, i väntan på att räddningstjänsten och/eller ambulansen anländer.

Att delta som Frivillig insatsperson är givetvis helt frivilligt och ska bara jämföras med vilken privatperson som helst som hjälper till vid en olycka. Du har därför inga skyldigheter, inte heller några rättigheter men många möjligheter!

  • Inga skyldigheter - att delta är helt frivilligt. Det finns inga förväntningar att göra något utöver vad man som privatperson ska/kan göra.
  • Inga rättigheter - det finns inga rättigheter att göra något som inte en privatperson får göra, alltså inte bryta mot trafikregler, inte förstöra annans egendom med mera.
  • Många möjligheter - du ökar tryggheten och skyddet mot oönskade händelse där du bor. Du har väldigt stora möjligheter att göra skillnad genom att hjälpa dina medmänniskor som befinner sig i en akut kris eller olycka.

Senast publicerad:

Kontakt

Har du någon granne eller vän som är intresserad av att vara med som frivillig insatsperson kontakta Anna Sandberg, samordnare på RVäst.

E-post: anna.sandberg@rvast.se
Telefon: 010 – 219 30 51

Rapport efter frivillig insats

Se länk

Utbildning

De Frivilliga insatspersonerna, Fip, har fått utbildning av Räddningstjänsten Väst för att känna sig bättre rustade att fungera i rollen som Fip när en olycka inträffar. Är du intresserad av dessa utbildningar eller vill repetera se länkar nedan.

Nu finns det repetitionskurser för dig som är frivillig insatsperson. Kurserna innehåller mycket av de som vi gick igenom på utbildningen (HLR, drunkning och brand). Det kommer kontinuerligt att erbjudas repetitionskurser med praktik hos oss på stationerna i Varberg och Falkenberg. Dessa utbildningar kommer vara frivilliga och kostar inget.

Vill du ha hjälp att starta Fip i ditt närområde, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Utbildning/repetition

Senast publicerad: