Räddningstjänstens förutsättningar

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Sådana förutsättningar kan bland annat vara att säkerställa framkomligheten och brandvattenförsörjningen, så att räddningsfordonen ska kunna ta sig fram och ha tillgång till vatten.

Tillgänglighet, framkomlighet och utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Vägledningen nedan riktar sig framför allt till byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, förvaltare och andra personer som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg och/eller en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon eller bärbara stegutrustning.

Vägledning om Tillgänglighet, framkomlighet och utrymning med hjälp av räddningstjänst Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Brandvattenförsörjning

Vägledningen nedan riktar sig framför allt till byggherrar, brandkonsulter, VA-projektörer och berörda handläggare i Varberg och Falkenbergs kommun. Dokument utgör inte ett komplett underlag för projektering av brandvattenförsörjning. Om oklarheter uppstår ska alltid samråd ske med Räddningstjänsten Väst.

Vägledning om brandvattenförsörjning Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatsplaner

Räddningstjänsten stöter på flera olika typer av byggnader, anläggningar och verksamheter i samband med räddningsinsatser. För att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka behövs därför insatsplaner.

En insatsplan innehåller ritningar och viktig information om anläggningen. Denna information fungerar som beslutsstöd för räddningstjänsten och bidrar till en säkrare och effektivare räddningsinsats. Genom en effektivare räddningsinsats kan skador till följd av brand begränsas. Läs mer om insatsplanerna här.

Senast publicerad:

Senast publicerad: