Räddningstjänstens förutsättningar

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser. Sådana förutsättningar kan bland annat vara att säkerställa framkomligheten och brandvattenförsörjningen, så att räddningsfordonen ska kunna ta sig fram och ha tillgång till vatten.

Tillgänglighet, framkomlighet och utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Vägledningen nedan riktar sig framför allt till byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, förvaltare och andra personer som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg och/eller en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon eller bärbara stegutrustning.

Vägledning om Tillgänglighet, framkomlighet och utrymning med hjälp av räddningstjänst Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Brandvattenförsörjning

Vägledningen nedan riktar sig framför allt till byggherrar, brandkonsulter, VA-projektörer och berörda handläggare i Varberg och Falkenbergs kommun. Dokument utgör inte ett komplett underlag för projektering av brandvattenförsörjning. Om oklarheter uppstår ska alltid samråd ske med Räddningstjänsten Väst.

Vägledning om brandvattenförsörjning Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Senast publicerad: