Byggnation

Brandskydd är en viktig del då man ska bygga nytt eller göra om en befintlig byggnad. Brandskyddets utformning i och runt byggnaden ska vara anpassat till den verksamhet som bedrivs.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss dygnet runt genom att ringa till Kommunsamordningscentralen, KSC. Det går också bra att maila eller besöka oss.

Företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och kontaktpersoner när det gäller tillstånd. Läs mer här.

Tillsyn

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter. Kommunen utgörs här av Räddningstjänsten Väst.