Explosiva varor

Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan vara exempelvis tillstånd för förvaring eller handel. Räddningstjänsten hanterar såväl handläggning av tillstånd som tillsyn.

I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Detta innebär att om du söker tillstånd för användning, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På MSB hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Förberedelser inför ansökan

 1. Är min verksamhet tillståndspliktig eller ej? Se Handbok explosiva varor, MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Se film Förberedelse inför ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara.

E-tjänster

Ansökan för att hantera explosiv vara skickas in via e-tjänsten nedan:

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni har förvaringstillstånd i annan kommun och endast vill anmäla ett tillfälligt förråd genomförs även det i e-tjänsten Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara.

Har ni ett giltigt tillstånd och endast behöver ändra en föreståndare och/eller en person med inflytande eller deltagare görs detta i e-tjänsten nedan. Här kan ni även ändra kontaktuppgifter till föreståndare eller person med inflytande:

Godkännande av föreståndare, deltagare eller personer med inflytande över de explosiva varorna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument efter ämnesgrupp

Se under allmänt vilka dokument alla ska skicka in och vilka som berör just dina explosiva varor.

 

 • Riskutredning
 • Verksamhetsinformation
 • Tidigare tillstånds diarienummer
 • Kartor

Om föreståndare är utsedda:

 • Föreståndarnas personuppgifter och kontaktuppgifter
 • Föreståndarnas uppgifter och befogenheter
 • Utbildningsintyg
 • Personuppgifter om personer med inflytande över de explosiva varorna såsom VD, deltagare med flera

Olika ämnesgrupper behöver olika tillstånd och utifrån de redovisa olika dokument för räddningstjänsten. Under varje ämnesgrupp ser du vilka tillstånd som kan vara aktuella för era explosiva varor.

 

Tillstånd


Förvarning

Handel

Användning

Överföring

Ammunition


x

xFyrverkerier


x

x

x (riskgrupp 1.1 och 1.2)


PU


x
Stenspräckare


x


x


Sprängämne


x


x

x

Tändmedel


x


x

x

Krut


x


x

x

 

 • Samhanteringsgrupp
 • Begärlighetsgrad.
 • Fastighetens brandskydd.
 • Brandteknisk klass på brandrum
 • Produktblad på skåp
 • Förankring av skåp
 • Åskskydd
 • Skyddsavstånd
 • Information om elektricitet.

Special förvaring

 • Vid förvarning av fyrverkerier gäller även avstånd till brandfarlig vara (ej samförvaring med brandfarlig vara).
 • Vid förvarning av exempelvis sprängämne, detonerad stubin ska man föra dagboksanteckningar.
 • Försäljningspersonalens kunskap om Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • Utbildningar (sprängkort, utbildningsintyg)
 • Mängder
 • Riskgrupp
 • Samhanteringsgrupp
 • Vid återkommande överföringar ska ni kunna redovisa årsmängd
 • Rutin för överföring

Senast publicerad:

Senast publicerad: