Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarliga och explosiva varor 

För att få hantera explosiva varor och större mängd brandfarlig vara krävs tillstånd. Hanteringen ska också uppfylla vissa krav, detta är för säkerhetens skull! 

Oavsett om man är tillståndspliktig eller ej så krävs att varorna hanteras aktsamt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter. 

Hanteringskrav är samma oavsett tillståndsplikt eller ej. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som utfärdar tillstånd och genomför tillsyn. 

För mer specifik information för brandfarlig respektive explosiv vara klicka dig vidare i menyn till vänster.

Tillbudsrapportering 
<div> Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 12 § säger:&nbsp; </div> <div> <br> </div> <div> <i>”Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket, ska tillståndshavaren snarast underrätta tillståndsmyndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för en sådan olycka skulle ha inträffat.” &nbsp;</i> </div> <div> <i><br></i> </div> <div> Blankett för tillbudsrapportering:&nbsp; </div> <div> <a href="/Tillbudsrapportering.docx?cms_fileid=9f65b19441e420766faadef28a53b8a2&amp;disposition=attachment">Tillbudsrapportering</a><br> </div>
Tillståndstaxa
<span style="font-family: RobotoRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;">Avgift för tillstånden finns nedan:</span> <div> <span style="font-family: RobotoRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><br></span> </div> <div> <span style="font-family: RobotoRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><a href="/Taxa%20LSO%20LBE%20Vbg%20kommun.pdf?cms_fileid=e3e67fd73d26bcda2f739031c33bb363&amp;disposition=attachment">Taxa LSO LBE Varbergs kommun</a><br></span> </div> <div> <span style="font-family: RobotoRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><a href="/Taxa%20LSO%20LBE%20Fbg%20kommun.pdf?cms_fileid=6c89b26985f1e5badf66bc75aa7f8ebd&amp;disposition=attachment">Taxa LSO LBE Falkenbergs kommun</a><br></span> </div> <div> <span style="font-family: RobotoRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal;"><a href="/Bilaga%20A%20Taxa%20f%C3%B6r%20LSO%20och%20LBE.pdf?cms_fileid=5458bb11778ffcae1883d2aa28da7d34&amp;disposition=attachment">Bilaga A Taxa för LSO och LBE</a><br></span> </div> <div> <a href="/Taxor%20f%C3%B6r%20olika%20verksamhetskategorier.pdf?cms_fileid=3ab2980093edbc2eee7afb5c01b5d840&amp;disposition=attachment">Taxa för olika verksamhetskategorier</a><br> </div>
Produktion Cityweb