Fyrverkerier

Det kan vara både kul och festligt att fyra av fyrverkerier, men det finns några saker som är viktiga att tänka på: iaktta försiktighet, visa hänsyn till omgivningen och sök aktuella tillstånd.

Den som köper, innehar och använder fyrverkerier ska vara över 18 år. Smällare är förbjudna i hela Sverige.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 råd för säkrare fyrverkerier

 • Kontroll och reklamation
  Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Ta god tid på dig
  Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter
  Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Använd bruksanvisningen
  Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 • Tumregel: håll ej pjäsen i handen
  Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig inte över
  Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Rätt avstånd
  Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.
 • Vänta med att gå fram
  Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.
 • Tänk på riskerna
  Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn
  Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier


Tänk på att de personer som ska avfyra fyrverkerierna ska vara förtrogna med produkten. Förbered ditt fyrverkeri i dagsljus och fundera hur din avfyrningsplats ska vara placerad. Fundera innan avfyrningen var pjäsen kommer att hamna. Skjut ej fyrverkerier från balkonger och se till att nedfallande föremål ej kan orsaka brand. Släckutrustning och larmmöjlighet ska finnas i närheten vid avfyrning. Fyrverkerier ska ställas in vid stark vind eller vid eldningsförbud.

Observera att du i Varberg och Falkenberg ska ta kontakt med lokalt polisområde om du ska avfyra fyrverkerier. De lokala ordningsföreskrifterna för kommunerna ska alltid följas.
Ansökan och information hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Från 1 juni 2019 har MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beslutat restriktioner gällande raketer med styrpinne. Det som kommer att krävas för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 är:

 • Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen.
 • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare.

Detta innebär i normalfallet att privatpersoner ej får använda eller köpa denna typ av produkter. Dessa bestämmelser har införts för att MSB har uppmärksammat att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken under de senaste åren. Syftet med förändringen är att förebygga olyckor.

Senast publicerad: