Grilla säkert

Här kan du läsa om hur du grillar på ett brandsäkert sätt och hur du kan undvika olyckor.

I allmänhet gäller att grillning inte ska ske i anslutning till brännbart material, den som grillar ska ha möjlighet att släcka och ingen eldning/grillning av avfall eller liknande får förekomma.

 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha vattenslang eller hink med vatten så att du kan släcka vid behov.
 • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
 • Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.
 • Ha alltid en telefon i närheten om du behöver larma.
 • Grillning på balkong bör inte förekomma då man ofta hamnar nära brännbart material. Grillning i träkolsgrill på balkong rekommenderas inte (elgrill är att föredra). Gasolgrill bör inte grillas med på balkong och får ej förekomma på inglasade balkonger. Inglasad balkong räknas som inomhus vilket innebär att ingen typ av grillning får förekomma om inte anläggningen är anpassad för inomhusbruk. Hör med din fastighetsförvaltare vilka regler som gäller.

Engångsgrill

Vid all grillning är det viktigt att man är försiktig. Vid användande av engångsgrill är det extra viktigt. Den är olämplig att använda om det blåser för mycket, då vinden lätt tar den med sig. Är den då också tänd kan detta innebära en stor brandfara. Se till att den står stadigt på ett icke brännbart underlag (betong, asfalt, sten, sand eller liknande). När man grillat färdigt bör man hälla på rikligt med vatten så att all kol verkligen blir dränkt. Därefter ska man vänta en stund innan grillen kan slängas i soporna. Läs instruktionerna som följer med grillen!

Grilla med träkolgrill

 • Elda bara med grillkol eller briketter.
 • Använd aldrig någon annan brandfarlig vätska än tändvätska när du tänder grillen.
 • Lämna aldrig tändvätskan i nära anslutning till grillen eller så att barn kan komma åt den.
 • Använd aldrig tändvätska för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.

Grilla med gasolgrill

 • Ställ alltid gasolflaskan bredvid grillen även om det finns plats under. Värmen från grillen kan värma upp gasolbehållaren och fett från grillen kan ta eld och skada gasolutrustningen. Är det inte möjligt att ställa behållaren bredvid på grund av att slangen är för kort ska den bytas ut till en längre.
 • Gasolflaskan ska alltid stå upp vid användning, förvaring och transport.
 • Rengör grillen från fett då detta är en brandrisk.
 • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna.
 • Gasolslangar åldras i väder och vind. Se till att kontrollera så att den ej har torkat eller spruckit. Har slangen torkat måste du byta. Slangen ska vara märkt med -30°C och "kaltbeständig" för att vara anpassad för vårt klimat. Även om du köper en ny grill ska du kontrollera att slangen är märkt med -30°C och "kaltbeständig".
 • Kontrollera att gasolinstallationen är tät minst en gång om året.

Efter grillningen

 • Låt grillen stå ute med locket på till nästa gång du grillar.
 • Ta hand om kolen på ett säkert sätt. Glöden kan finnas kvar i ett dygn.
 • Dränk engångsgrillen i mycket vatten.
 • På iordningsställda grillplatser i skogen se till att du släckt ordentligt innan du lämnar platsen.

Förvaring av gasol

 • Endast gasol för eget behov får förvaras hos privatpersoner. Gasolbehållare får ej förvaras på källare eller på vinden. Inglasade balkonger får samma mängd som inomhus förvaras. Observera att utrymmet ska vara ventilerat.
 • Observera att du som privatperson maximalt får ha 2 P11 (2*26 liter) utan att behöva tillstånd för att hantera den brandfarliga varan. Tillstånd söks hos räddningstjänsten. Behållare får ej vara större än 30 liter.

För mer information om gasol i hemmet samt förvaring se dokument nedan:

Gasol för hem och fritidsmiljö Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: