Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandriskprognos

För närvarande råder ELDNINGSFÖRBUD i både Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Den senaste tidens värme har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken är stor vid en eventuell brand. Läs mer här.
Under perioden maj till september kan du avläsa brandriskprognosen på vår hemsida (Obs prognosen visas Inte vid eldningsförbud). Värdet uppdateras varje morgon. Brandriskprognosen visar hur torrt det är i skog och mark. Den bygger på värden från SMHI som uppdateras dagligen om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet.

 

Brandrisken värderas i en femgradig skala 1 - 5 där 5 anger det högsta värdet. Brandrisken visas 

Brandrisk 1 - Mycket liten brandrisk
Brandrisk 2 - Liten brandrisk
Brandrisk 3 - Normal brandrisk
Brandrisk 4 - Stor brandrisk
Brandrisk 5 - Mycket stor
Brandrisk 5E - Mycket stor brandrisk, extremt torrt.

 

Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen för grillning även under brandriskvärde 4-5E.

  

Information om aktuell brandrisk fås på telefon; 010-219 30 00 eller via vår hemsida, www.rvast.se (se gul ruta på förstasidan mellan maj-september). 


Viktigt att tänka på! 
Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och under eget ansvar! 
Brandsäkerhet i hemmet
Brandskyddsföreningen Sverige har tagit fram en gratis e-utbildning om brandsäkerhet i hemmet. Testa dina kunskaper och passa på att lära dig mer. Lycka till!
Produktion Cityweb