Automatlarm

Automatlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd - med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt, personer kan sätta sig i säkerhet och större skador kan undvikas. Genom att koppla automatlarmet till räddningstjänsten kan en snabb släckinsats säkerställas.

En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand. Genom centralapparaten kan man direkt se i vilken sektion av fastigheten det brinner och med det kunna inrikta släckningsarbetet till rätt plats.

Ansvaret för larmanläggningen är ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Anledningen till att ett automatiskt brandlarm installeras kan vara att det är ett krav från en myndighet, ett försäkringsbolag eller en egen ambition. Fastigheter där automatlarm kan finnas är exempelvis samlingslokaler, industrier eller fastigheter med en hög brandbeslastning. Exempel på myndighetsanläggningar kan du läsa här.

Centralapparat

Krav för att få ansluta ett automatlarm

För att få sitt automatlarm kopplat till Räddningstjänsten Väst ska följande uppfyllas:

  • Det automatiska brandlarmet ska följa Brandskyddsföreningen Sveriges skrift Regler för automatisk brandlarmsanläggning, SBF 110 (aktuell version).
  • Anläggningen ska underhållas och provas enligt larmanläggningens krav. Prov av vidarekoppling ska ske fyra gånger om året enligt tilldelat datum.
  • Avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Väst.

För att ansluta anläggning till Räddningstjänsten Väst ska följande blankett fyllas i: Begäran om anslutning av automatiskt brandlarm till räddningstjänsten Pdf, 56 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Kontakt

För anslutning eller mer information.

Tel: 010-219 30 00
E-post: driftledare@rvast.se

Mer information

Prislista automatlarm

För att ansluta anläggning till Räddningstjänsten Väst ska följande blankett fyllas i. Pdf, 56 kB.

Senast publicerad: