Prislista automatlarm

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift (oberoende av larmöverföring), 7 045 kronor

Inkluderar bland annat:
• Besök och orientering på anläggningen.
• Inkoppling i räddningstjänsten alarmeringssystem.
• Upprättande av insatskort.
• Inmatning av uppgifter i verksamhetssystem.

Årsavgifter

Larm anslutna via IP 8 635 kronor/år

Inkluderar bland annat:
• Administrativ inmatning och förändring av anläggningsdata då behov föreligger och administrativ hantering vid provning. Räddningstjänstens driftkostnader, tekniska service och felavhjälpning i larmsystemet. Revidering av insatskort.

Larm anslutna via Multicom (eller motsvarande) 5 305 kronor

Inkluderar bland annat:
• Administrativ inmatning och förändring av anläggningsdata då behov föreligger och administrativ hantering vid provning. Räddningstjänstens driftkostnader och revidering av insatskort.

Endast larmsignal från SOS 3 325 kronor/år

Inkluderar bland annat:
• Administrativ inmatning och förändring av anläggningsdata då behov föreligger. Räddningstjänstens driftkostnader och revidering av insatskort.

Reservation

Kunden tillhandahåller själv: Larmöverföring och larmsändare.
Särskilt avtal för alternativ larmöverföring till SOS Alarm AB får kunden själv teckna. Vid övriga behov tecknas särskilt avtal.

Övriga avgifter

Utryckning 8 635 kronor/tillfälle

(ej orsakat av brand eller annat nödläge)

Allmänna bestämmelser

Indexreglering

Prislistan för automatiska brandlarm regleras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad vid indexuppräkning är oktober föregående år. Justering sker per den första januari. Prislistans första justering sker för verksamhetsåret 2016. 2015 utgör basåret för prislistans införande.

Annan avgift

Förbundsdirektören äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar en annan avgift, att besluta om en sådan.

Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.

Senast publicerad:

Senast publicerad: