Översvämning

Översvämningar kan uppkomma under olika tider på året och då av olika orsaker. Under våren kan snösmältningen och vårfloden orsaka översvämningar. Sommar och höst kan det vara på grund av mycket regnande. Nedan finner du tips på du kan förbereda dig!

Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga. I första hand måste räddningstjänsten prioritera samhällsviktiga funktioner.


Privata fastigheter
Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Markägare och lantbrukare
Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Översvämning i källare
Är din källare översvämmad – ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag. Ring 112 vid allvarlig fara för liv eller egendom.

Råd vid risk för översvämning av din källare

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
 • Bryt strömmen vid översvämning i källaren på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Vid inträffad skada - kontakta ditt försäkringsbolag.

Fler allmänna tips på hur du kan skydda din fastighet och dina ägodelar mot översvämningar

 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.

Håll dig informerad
Följ väderutvecklingen och håll dig uppdaterad via SMHI.se Länk till annan webbplats.

Vid frågor eller om du vill lämna information, kontakta 113 13. Det är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser för att få eller lämna information. Du kan också besöka Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Översvämningar kan uppkomma under olika tider på året och då av olika orsaker.

Håll dig informerad
Följ väderutvecklingen och håll dig uppdaterad via SMHI.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: