Vädervarningar

Vädret i Sverige övervakas dagligen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. En av SMHI:s viktigaste uppgifter är att varna för oväder, för att skydda liv och egendom.

Sedan oktober 2021 använder SMHI ett nytt vädervarningssystem. Det innebär att varningar utfärdas utifrån vilka konsekvenser eller störningar som vädret kan skapa i samhället. Inte som tidigare utifrån vissa fastställda nivåer av snö, regn eller vind. I det nya systemet kan till exempel 20 millimeter snö inom 12 timmar ge olika olika varningsnivåer bereonde på var i landet snön faller eller när på året det sker. Ett kraftigt snöfall i november i en större stad i södra Sverige får helt andra konsekvenser än om det skulle ske mitt i vintern i norra lapplandsfjällen.

I samband med övergången till det nya systemet bytte SMHI även ut de gamla varningsklasserna 1, 2 och 3 mot gul, orange och röd, där röd är allvarligast.

varningsnivåerna SMHI

Gul varning

Vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt. De som bor eller vistas i utsatta områden eller tillhör en riskgrupp bör vidta förebyggande åtgärder.

Detta bör du tänka på:

  • Följ väderutvecklingen extra noggrannt.
  • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område.

Orange varning

Vid orange varning kan vädret medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt.

Detta bör du tänka på:

  • Undvik att exponera dig för vädret.
  • Vidta lämpliga åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Röd varning

Vid röd varning kan väderläget medföra stor fara för allmänheten, mycket allvarliga skador på egendom och miljö och omfattande störningar. Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet.

Detta bör du tänka på:

  • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
  • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.


Läs mer om vad det nya varningssystemet innebär och om hur varningstjänsterna uppdateras på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du varningarna

Vädervarningar publiceras på SMHI.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i SMHI:s väderapp upp till tre dygn innan väderhändelsen beräknas inträffa. Varningarna läses också upp i Sveriges Radio i samband med väderleksrapporten.

Att SMHI utfärdar en varning innebär inte att den aktuella väderhändelsen kommer att inträffa, men att sannolikheten att det kommer göra det är stor. Om vädersituationen väntas skapa stora störningar i samhället publicerar Krisinformation.se en nyhet med hänvisning till SMHI och andra ansvariga aktörer. SMHI varnar för många olika typer av väderhändelser som till exempel vind, regn, halka, höga vattenflöden eller höga temperaturer.

Senast publicerad:

Var beredd

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett om det handlar om strömavbrott, översväming, transportstörning eller något annat.
Läs mer på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krislådan

Senast publicerad: