Brandskydd i din lägenhet

För att snabbt upptäcka en brand i hemmet och sedan kunna släcka den på ett säkert sätt är det bra att ha rätt utrustning hemma.

Brandvarnare

Alla bostäder ska ha en brandvarnare, detta är ett krav sedan 1999. Brandvarnaren ska testas en gång i månaden, detta gör du genom att trycka på testknappen så att den piper till. Fungerar inte testknappen så ska du byta batteri alternativt att byta ut brandvarnaren. En brandvarnares livslängd är vanligen cirka tio år varefter den bör bytas.

Placeringen av brandvarnaren bör vara i takets högsta punkt, inte på väggen. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta en meter horisontellt från takåsen. Täckytan för en brandvarnare bör inte överstiga 60 m². Brandvarnaren ska monteras fritt i taket med ett minsta avstånd till närmaste vägg på 0,5 meter och inte i närheten av ventilationsanordningar. För att sovande personer ska vakna av lamsignalen bör brandvarnaren placeras i eller intill sovrum. Om bostaden är stor och/eller i flera plan kan en bra lösning vara att montera så kallade seriekopplade brandvarnare så att alla brandvarnare ljuder så fort en har aktiverat.

Eftersom många bränder börjar i köket bör det finnas en brandvarnare i anslutning till detta. Vid placeringen bör dock hänsyn tas till falsklarm på grund av ånga från till exempel spis eller ugn. Nedan visas ett exempel på hur brandvarnare kan placeras.

Läs mer på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur brandvarnarna kan placeras.

Släckutrustning

Alla bränder startar som små, de kan i regel släckas enkelt. Däremot kan den ta sig fort och växa till en stor brand snabbt. Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning med till exempel filt eller matta. Men elden kan ta sig fort, och det blir svårt att komma nära det som brinner.

Handbrandsläckare

Räddningstjänsten rekommenderar att man har en 6 kilos pulversläckare hemma, då dessa är enklast att använda, och kräver minst förkunskap. De har även en effektiv släckkapacitet. Det är viktigt att släckaren är certifierad av SIS eller annat certifieringsorgan.

Så här använder du en brandsläckare:

 1. Dra ur säkringen. Lossa slangen.
 2. Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 3. Gå nära branden och huka dig ner.
 4. Tryck in handtaget så långt det går.
 5. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

OBS! Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara sprutat lite. Läs mer på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brandfilt

En brandfilt är en enkel och billig investering för brandskydd i hemmet, med den kan du kväva en mindre brand i exempelvis kläder eller på spisen.

Brandfilten kväver elden. Tänk på att inte kasta filten på branden. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den. Till exempel i hallen eller i köket.

Om du inte har en brandfilt hemma kan en vanligfilt i exempelvis ull eller bomull också användas. Tänk dock på att aldrig använda fleece eller något annat konstmaterial.

Läs mer på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare är viktiga att ha hemma i fall att det börjar brinna.

Brandcell

Bor du i lägenhet så kan du även förvänta dig att din lägenhet har ett brandmotstånd i minst 60 minuter innan branden från grannlägenheten skulle sprida sig till din lägenhet. Detta kallas för att lägenheten är en egen brandcell i 60 minuter.

Förebygga brand

Orsaken till att en brand startar kan vara många. För att minska risken att en brand uppstår i ditt hem kan du tänka på följande:

 • Lämna inte ljus oövervakade.
 • Förvara tändare och tändstickor oåtkomligt för barn.
 • Ladda inte mobiler, surfplattor och laptops i sängen.
 • Dra ur sladdar ur vägguttag vid åska.
 • Rök inte i sängen eller soffan. Sängrökning är den vanligaste orsaken till att människor omkommer i bränder.

Köket

 • Förvara inget brännbart på spisen.
 • Använd timer i köket till dina hushållsapparater.
 • Rengör köksfläkten med jämna mellanrum.

Senast publicerad:

Senast publicerad: